KONTOR Visborgsgatan 14 · 621 57 Visby · Sweden · CELL +46 (0)70 779 65 66 · MAIL info@hak.nu


Sedan hösten 2002 har Helena af Klercker-Wiernik skrivit långfilmsmanuskriptet "Örnens öga" tillsammans med
Jennie Finkelstein.

Omfattande research har gjorts för att hitta den rätta tonen och det historiska underlaget till denna sällsamma historia.

Örnens öga är en filosofisk, lätt absurd, men hoppingivande berättelse om samer, indianer och reinkarnation.

Läs synopsis här >>

Örnens öga

öRNENS öGA