KONTOR Visborgsgatan 14 · 621 57 Visby · Sweden · CELL +46 (0)70 779 65 66 · MAIL info@hak.nu


Pågående projekt forts.

Synopsis - långfilm av Helena af Klercker-Wiernik och Jennie Finkelstein.

öRNENS öGA - Ett äventyr om vår magiska verklighet.

Två indianmän ligger livlösa på marken efter att ha spetsat varandra med sina spjut i en uppgörande duell. Från deras kroppar stiger själarna i den råa höstluften och de viktlösa skepnaderna ser på varandra i en blandning av vördnad, förvåning och försoning. De försöker nå varandra i gottgörelse men slungas in i en blixtrande euforisk ljusvirvel och sugs in i universums svarta tystnad; det svindlande mörkret. Här börjar, slutar och fortsätter berättelsen om två själars öden och karmiska sammankoppling genom reinkarnationens evighet.

Berättelsens realtid filmas i svartvitt och tar oss med till norra polcirkelns vidsträckta landskap, det är sent 1800-tal i svenska Lappland. Den udda samen Ornulf lär känna Vargpojken, en enstöring som uppfostrats av vargar sedan han övergivits som spädbarn. Trots sina olikheter har de utanförskapet gemensamt och deras vänskap växer sig stark. Vargpojkens djuriska gestalt både skrämmer och fascinerar människorna och en dag blir han infångad av ett kringresande teatersällskap för att utnyttjas som publikattraktion. Ornulf vet att han måste rädda sin vän. Till fots följer han efter gycklarna och vandringen leder honom till en smutsig och kaotisk kåkstad med egendomliga invånare. Här ställs Ornulf inför en helt ny aspekt av mänskligheten - kontrasten mellan naturens lugn och den bisarra civilisationen blir både våldsam och komisk. Sökandet efter Vargpojken leder också Ornulf närmare en del av sig själv som han tidigare bara anat. I allt mer frekvent återkommande drömsyner får han inblick i ett tidigare liv.

Ornulfs drömsyner är scener från Amerika drygt hundra år tidigare; filmens dåtid som presenteras i urblekta färger. Här känner vi igen Ornulf själv som indianen Bleka Vattnet och Vargpojken som hans styvbror Vindöga. Allteftersom synerna kommer till Ornulf uppdagas indianernas livsöden för oss, en historia om två rivaliserande bröder som slutligen drivs till att ta livet av varandra i en duell.

Örnens öga gör ett utsnitt av livets evighet - ett livsöde får sin förklaring i ett annat, i en annan tid, och vi anar något större än oss själva. Reinkarnationen blir en klangbotten som får realistiska händelser att framträda i ett magiskt ljus. Ett annorlunda äventyr med poetiskt symbolspråk som lämnar plats för eftertanke, utan några slutgiltiga svar. Med örnens ögon får vi bara ett annat perspektiv, en bättre överblick och kanske en fortsättning där vi annars är vana att filmen tar slut.

© Copyright 2003 Helena af Klercker-Wiernik & Jennie Finkelstein